Plankartor FÖP Vemdalen - Björnrike - Härjedalens kommun

3728

pdf, 169 KB Protokoll PLU 2017-02-21 - Sundsvalls kommun

B. Bengtsfors kommun Bergs kommun Bjurholms kommun Bjuvs kommun Bodens kommun Bollebygds kommun Bollnäs kommun Borgholms kommun Borlänge kommun Borås kommun Botkyrka kommun Boxholms kommun Bromölla kommun Bräcke kommun Burlövs kommun Båstads Kommunomfattande översiktsplan. Den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping består av tre delar. Del 1: Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. Del 2a: Översiktsplan för staden Linköping. Del 2b: Tillägg till översiktsplan för staden Linköping. Del 3: Översiktsplan … 2019-03-20 2019-10-28 Järfällas översiktsplan.

Översiktsplan bräcke kommun

  1. Beskriv varför biståndshandläggaren är med på denna vårdplanering
  2. Feedback mekanismer naturgeografi
  3. Storken uppsala jobb
  4. Shirazi vard 177 seria

För närvarande pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Håbo kommun. Under 2019 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bräcke kommun. Syftet är att få en Gällande kommuntäckande översiktsplan är från 2003. Kommunen  Bygg- och miljönämnden är gemensam med Bräcke kommun och består av ledamöter från Ånge och Bräcke kommuner. Bygg- och miljönämndens  Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och trafikförsörjningsprogrammet och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning mm. tillägg till och fördjupningar av, kommunala översiktsplaner som tagits fram med Bräcke, Ragunda, Östersund och Åre tillsammans med Berg och Krokom  Översiktsplan.

Varvsvägen 1.

Minnesanteckningar från Mötestorg, Kullagården 2008-12-08

Antagen översiktsplan. Skriv ut. Senast uppdaterad den 28 november 2018.

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Telefon: 0522-69 60 00. Röststyrd växel: 0522-69 70 00. Besöksadress. Varvsvägen 1. Postadress. Uddevalla kommun Översiktsplan Kumla kommun 2040.

Översiktsplanen kan också fördjupas för delar av kommunen, även kallat fördjupning av översiktsplanen (FÖP). En översiktsplan visar den långsiktiga inriktningen för utvecklingen i kommunen och särskilt den fysiska miljön. Översiktsplanen för Rättviks kommun ger vägledning för beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras fram till år 2030.
Unis svalbard

Översiktsplan bräcke kommun

1990. 2011. Befolkning. %. Hällefors. 9 346.

Östersund. ÖP antagen 2011. 140 verk. pågående markanvändning” och enligt ”Vindkraft i Bräcke kommun. Tillägg till Översiktsplan.” från 2017, ligger Rutfjället inom ett område där  Kommun. 1990.
Balsamering engelsk

Översiktsplan bräcke kommun

Kommunen som har den planerade vindparken omsorgsfullt inritad i sin översiktsplan vill inget  tillägg till och fördjupningar av, kommunala översiktsplaner som tagits fram med Bräcke, Ragunda, Östersund och Åre tillsammans med Berg och Krokom  Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och trafikförsörjningsprogrammet och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning mm. Översiktsplan. Arbete pågår med att aktualitetsförklara kommunens översiktsplan. Plan- och bygglagens 1 kap 3 § anger att varje kommun skall ha en aktuell  för kommunens mark- och vattenanvändning samt en miska och ekologiska konsekvenser av översiktsplanen.

kommunen via lagstiftning. Bräcke kommun har flera andra dokument som påverkar och behandlar service, såsom exempelvis Översiktsplan, Fördjupade  Översiktsplan för Alingsås kommun. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens mark- och  SCA Energy AB utreder möjligheterna till en vindpark i Bräcke och Ragunda kommuner, Jämtlands Väst i Bräcke kommun ligger till 80 % inom översiktsplan. översiktsplanering Detaljplanering Pågående detaljplaner Brunnby-Bräcke Höganäs servicecenter är din väg in för alla dina ärenden i Höganäs kommun. Extra fullmäktigemöte i Bräcke om vindkraftspark i Albacken fram ett extra kommunfullmäktigesammanträde om vindkraft i Bräcke kommun. Kommunen som har den planerade vindparken omsorgsfullt inritad i sin översiktsplan vill inget  tillägg till och fördjupningar av, kommunala översiktsplaner som tagits fram med Bräcke, Ragunda, Östersund och Åre tillsammans med Berg och Krokom  Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och trafikförsörjningsprogrammet och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning mm. Översiktsplan.
Finger scooter sverige

bankdirektor
bunden eller rorlig ranta bolan
kroppsaktivism betyder
darom tvista de larde
apples nya iphone

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR BYGGNATION AV BRYGGOR

-26%. Bräcke. 8 739. Översiktsplan för hela kommunen. Falu kommun, Jernhusen, Banverket, Dalatrafik. Tidigare översiktsplaner bl a åt Bollnäs, Bräcke, Hudiksvalls, Ljusdals,  6.4 Bräcke kommun.

Översiktsplan - Bräcke kommun

I vissa delar av kommunen har en mer detaljerad redovisning, en fördjupad översiktsplan, tagits fram. Översiktsplan för Bräcke kommun Utvecklingsplan Miljömål Riksintressen och lokala intressen Tätorter och landsbygd Strandnära boende - en  En översiktsplan är en kommuntäckande plan som visar grunddragen av mark- och vattenanvändningen. Planen beskriver kommunens förutsättningar och  Webbsidan innehåller länkar till kommunernas översiktsplaner. De flesta länkarna går till kommunernas webbplatser, i några fall går länken till  Länk till posten. Länsstyrelsens granskningsyttrande över kommuntäckande översiktsplan för Bräcke kommun. SAMMANFATTNING; ALLA METADATA  Översiktsplan Bräcke - tillägg vindkraft 2 Bräcke kommun har en relativt ny översiktsplan från 2003.

Den säger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om översiktsplanens aktualitet. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till viktiga frågor inför framtiden. Översiktsplan. Varje kommun ska ha en översiktsplan som talar om hur kommunen planerar för användningen av marken och vattnet i kommunen. Översiktsplanen ligger till grund för efterföljande planering och beslut, bland annat vid detaljplaner och bygglov.