LPP ÅK6SO_Religion V3-V12_15-2 2

2582

Religionsdialog - evl.fi

2013-12-05 Etik innebär att man reflekterar över moraliskt handlande: vad är rätt och vad är fel? Framför allt kan dessa skifta beroende på syfte och situation. Med andra ord kan man säga: Etik = Hur vi tänker; om vi gör rätt eller fel. Moral = Hur vi handlar; om vi gör rätt eller fel. Planering Religionskunskap Moment 1: Etik och moral Undervisningen i moment 1 kommer att behandla följande innehåll utifrån ämnesplanen: Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas.

Religionernas etik och moral

  1. Ms eller hs härdare
  2. Kpi institute
  3. Medicine kola

Etiken är våra tankar om vad som är rätt och fel. Moral är våra handlingar, hur vi faktiskt agerar i situationer vi hamnar i. En moralisk handling och en etisk teori. Temat är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om Etik och Moral. Den andra handlar om hur våra världsreligioner samt ateismen ser på olika begrepp.

Denna besvarar de grundläggande frågorna inom religionen samt vilka gemensamma drag de har.

Etik och Moral - Learnify

Feminism. Med dubbelmoral menas en person vars etik (åsikt) inte går i linje med personens moral (handling).

Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan

2.1 Vad betyder etik? Etik följs vanligen av begreppet moral och används ofta synonymt, därav tänker jag definiera båda begreppen. Under hösten kommer vi att arbeta med "Etik, moral och känslor" på bildlektionerna och under religionen på SO. Vi började i dag med att titta på trailern för Insidan ut.

Learn more. Switch camera. Share. Include playlist.
Att jobba som marknadsassistent

Religionernas etik och moral

Betyder sed eller vana = teorier om hur vi ska handla. Vilka regler som är bra att följa. 4) Tro. I alla religioner finns en tro på någon/något. Man litar på en makt, en gud eller andlig kraft. Man tror när man inte vet säkert. 5) Historia ETIK OCH MORAL …handlar om vad som är rätt och fel. Om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så många bråk.

Läs den första och den sista sidan. Etik. Denna går igenom de tre etiska modellerna: Pliktetik (regeletik). ETIK OCH MORAL …handlar om vad som är rätt och fel. Om alla vore överens om vad som var rätt och fel skulle det inte bli så många bråk.
Vad betyder helhetssyn

Religionernas etik och moral

Mål: Detta är ett arbete där ni ska lära er att muntligt och skriftligt religioner och traditioner inom momentet etik och moral i undervisningen som vilar på en gemensam värdegrund oavsett om elever tillhör en religion eller inte. Nyckelord: didaktik , etik , livsfrågor, moral , religion, undervisning. eftersom jag vill fokusera på samtal om etik och moral. Etiken är för mig, föregångaren till moralen. Däri delar jag uppfattning med bl.a. Jenny Gren (2001).

På det vis etik och moral framställs inom religionskunskapen kan dock skifta. Wickbom efterlyser mer religion i politiken och varnar för en värld utan etik och moral. Hans artikel bygger på ett tankefel.
Sälja gamla böcker göteborg

bra sommarjobb flashback
ctc värmepump sundsvall
konstglas bertil vallien
george orwell quote
billerud korsnäs karlsborg
art college goteborg

Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan

Egoism: Att personen bara tar bara hänsyn till sitt eget bästa. Etiska modeller Pliktetik Sinnelagsetik Konsekvensetik Dygdetik Enligt pliktetiken är dina Ibland hävdas att religionen är moralens grund, och moraliska normer och principer kan uppfattas som befallda av Gud (Allah etc.), proklamerade av hans utsända och kodifierade i … Vi pratar mycket om etik och moral, men sällan om det som skiljer dem åt. Etik = När man funderar kring vad som är rätt och fel och varför det är rätt eller fel. Det som är bra för en kan ju faktiskt vara dåligt för någon annan. Moral = Det som människor faktiskt gör, utifrån olika etisk regler. Etik och moral handlar om hur vi behandlar varandra, samt om lagar och regler. Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9 En kort introduktion till etik och moral för gymnasieelever som läser Religion 1, Filosofi 1, eller kursen "etik och människans livsvillkor".

Religionsdialog - evl.fi

Kursen ger dig kunskap om de fem största religionerna i världen. Även livsåskådning, etik och moral är en del i denna kurs.

Text+aktivitet om etik och moral för årskurs 7,8,9 olika religionernas livsåskådningar och etik. Etik och moral är en egen del av kunskapskraven. En etikundervisning utan koppling till någon av världsreligionerna ska finnas (Franck & Löfstedt, 2015, s.9; Skolverket, 2018, s.5). I grundskolan från och med Det är inte ovanligt att orden etik och moral används i fel sammanhang i vardagen, trots att båda betyder samma sak - ”sed” eller ”vana”.